Щипки за дървен материал

Щипка за дървен материал със специална конструкция, позволяваща стабилно товарене и разтоварване на трупи, тръби и други материали. Корпусът и челюстите са изработени от износоустойчива стомана, издържаща на натоварен режим на работа. Улеснено управление от команден пулт, обслужване от един работник, лесен монтаж и демонтаж. Размерите зависят от индивидуалните нужди на обектите, в които ще се работи. С щипка за дървен материал може да се товарят и други подходящи материали, като се спазват ограниченията за тегло на повдиганите тежести съобразно модела и капацитета на прикачното устройство. Безотказна работа при динамични условия на труд с непрекъснат режим на работа, дългосрочна гаранция за качество от производителя.