Хидравлични бързосменници

Хидравличен бързосменник – устройство, изключително ефективно в случаите, когато една машина трябва да изпълнява множество функции. Позволява с една базова машина да се извършват различни дейности, като се сменят само прикачните устройства, според нуждите на обекта в момента. Чрез хидравличен бързосменник с една машина се върши многообразна работа, без да се губи време. Изработен от висококачествени материали, с висока якост и надеждност за безаварийна работа. Смяната на прикачната техника може да се извършва от един работник за много кратко време с минимални усилия. Хидравликата позволява гъвкаво управление на устройството от кабината на водача. Безаварийна работа и безопасност на работещите на обекта благодарение на стабилните заключващи механизми.