Трапецовидни кофи


Трапецовидна кофа за различни изкопни работи като канали, канавки и други обекти, за които е необходим определен ъгъл и ширина на прокопаване. Профилните кофи могат да се изработват с различни ширини и ъгли, според спецификата на обекта, за който са необходими. Този тип кошове набират широка популярност в последните години заради удобството при работа с тях. Подходящи са за пътни ремонти и поддържане на извънградски и горски пътища. С лекота почистват кални канавки и обрасли пътеки. За подобни специфични дейности с трапецовидна кофа се постигат много по-добри резултати, отколкото със стандартна. Притежават здравина, стабилност и гарантирана ефективност при интензивна работа.