Опростени едносекционни снегоринни гребла ISPn с работна ширина 1 900 мм. – 3 000 мм.

Технически данни:

  • Греблото е едносекционно с твърдо окачване. •Завъртането в двете посоки е ръчно на място и с фиксатор с 3 позиции за определяне на ъгъла на атака
  • Повдигането е хидравлично в движение, от системата на базовата машина или чрез хидравличен цилиндър;
  • Управлението – електрическо, от системата на базовата машина.

Опростените едносекционни снегоринни гребла са подходящи за монтаж на различни базови машини. Бърз монтаж и демонтаж. Леки снегорини с хидравлично повдигане на греблото. Ръчно определяне на работния ъгъл, възможно фиксиране в три позиции. Подходящи за всякакви обекти, като селскостопански ферми, промишлени обекти, снегопочистване на пътища, улици, площади и други. Лесно ел. управление от кабината на водача за вдигане и спускане. Всички едносекционни снегоринни гребла са с твърдо окачване. Много ефикасни при прясно навалял сняг и динамично снегопочистване по време на снеговалеж, за предотваратяване на натрупването на преспи. Компактни размери на греблото за лесно съхранение извън зимния сезон. Бързо се привежда в работно положение, чрез монтиране на трактори и друга техника.